rhestrau termau

Isod mae detholiad o fathau gwahanol o restrau termau, gan gynnwys rhestrau byr o dermau sylfaenol ambell faes pwnc fel Busnes a Mathemateg, rhestrau ar gyfer isfeysydd penodol fel Rygbi a Phêl-droed. Yn ogystal, ceir isod restrau pynciol o dermau wedi’u dosbarthu o dan drwydded hael CC-BY 4.0.

Termau Sylfaenol

Dyma restrau o dermau sylfaenol ar gyfer nifer o’r pynciau a geir ym myd addysg.

Termau Sylfaenol Busnes
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Mathemateg
angle, axis, cube, diameter, equation, fraction, multiply, percentage, sum, volume etc.
ongl, echelin, ciwb, diamedr, hafaliad, ffracsiwn, lluosi, canran, swm, cyfaint etc.
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Cerddoriaeth
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Trin Gwallt a Harddwch
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Is-feysydd

Dyma ddetholiad o dermau sy’n perthyn i is-feysydd, e.e. termau Pêl-droed o fewn maes Addysg Gorfforol.

Termau Pêl-droed
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Termau Rygbi
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Termau Cyfatebol Pynciol CC-BY 4.0

Dyma restrau ar ffurf ffeiliau testun plaen o dermau cyfatebol Saesen/Cymraeg sy’n perthyn i feysydd pwnc penodol. Maen ar gael i’w llwytho i lawr o dan drwydded hael CC-BY 4.0.

Termau Cyfatebol Addysg Grefyddol
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Addysg Grefyddol

Termau Cyfatebol Bwyd, Deiet ac Arlwyo
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Bwyd, Deiet ac Arlwyo

Termau Cyfatebol Celf
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Celf

Termau Cyfatebol Cemeg a Bioleg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Cemeg a Bioleg

Termau Cyfatebol Cymdeithaseg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Cymdeithaseg

Termau Cyfatebol Ffiseg a Mathemateg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Ffiseg a Mathemateg

Termau Cyfatebol Gwleidyddiaeth
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Gwleidyddiaeth

Termau Cyfatebol Y Gyfraith
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Y Gyfraith

Termau Cyfatebol Seicoleg
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Seicoleg

Ffurfiau Cyfatebol

Rhestr ffurfiau cyfatebol
Ceir rhestr o ffurfiau cyfatebol sy’n cynnwys cofnodion o Y Termiadur Addysg ar y Porth Technolegau Iaith (Ffeil cyfatebion Cymraeg-Saesneg).