rhestrau termau

Dyma restrau o dermau sylfaenol ar gyfer nifer o’r pynciau a geir ym myd addysg.

Termau Cyfatebol Addysg Grefyddol
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Addysg Grefyddol

Termau Cyfatebol Celf
Cliciwch yma i gael mynediad at Dermau Cyfatebol Celf

Termau Sylfaenol Busnes
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Mathemateg
angle, axis, cube, diameter, equation, fraction, multiply, percentage, sum, volume etc.
ongl, echelin, ciwb, diamedr, hafaliad, ffracsiwn, lluosi, canran, swm, cyfaint etc.
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Cerddoriaeth
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Trin Gwallt a Harddwch
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Rygbi
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Termau Pêl-droed
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Rhestr ffurfiau cyfatebol
Ceir rhestr o ffurfiau cyfatebol sy’n cynnwys cofnodion o Y Termiadur Addysg ar y Porth Technolegau Iaith (Ffeil cyfatebion Cymraeg-Saesneg).