Gemau

Y Diffiniad Drwg

Mae Dihyryn Drwg wedi ceisio ein drysu drwy ychwanegu diffiniad ANGHYWIR ar gyfer nifer o’r cofnodion sydd yn Y Termiadur Addysg.

Helpwch ni i adnabod y diffiniadau anghywir drwy glicio ar y diffiniad sydd yn ANGHYWIR yn eich tyb chi.

Cliciwch yma i chwarae >>

 

Gwrywaidd, Benwyaidd, neu’r Ddau?

Ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng enw gwrywaidd ac enw benywaidd?

Cliciwch yma i chwarae >>>

 
 
 

 
 
 

Dros ei Grogi

Fedrwch chi ddyfalu’r gair cyn i’r dyn bach druan grogi?

Cliciwch yma i chwarae >>>

  • Term ar Hap

      polyfflworocarbon eb
      polyfluorocarbon