Termau Sylfaenol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Dyma restr o dermau sylfaenol ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn Gymraeg:

Llwytho copi PDF i lawr

 

  • Term ar Hap

      cyflymder perthynol eg
      relative velocity