Ap Y Termiadur Addysg

Mae ap Y Termiadur Addysg bellach ar gael am ddim ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android.

Cyfarwyddiadau Gosod
I osod yr ap ar eich dyfais, defnyddiwch borwr eich dyfais i ymweld â http://ap.termiaduraddysg.org. Bydd y dudalen we honno’n gosod yr ap ar eich dyfais.


Ap Termiadur Addysg

Ap Termiadur Addysg

Modd All-lein
Ar hyn o bryd, fe fydd angen cyswllt â’r we arnoch chi i ddefnyddio’r ap ar bob dyfais ond yr iPad. Ar yr iPad, gallwch ddefnyddio’r ap i chwilio’r geiriadur heb gyswllt â’r we. Bydd y nodwedd hon yn cael ei hychwanegu ar gyfer dyfeisiau eraill yn fuan.

Defnyddio’r ap
Teipiwch eich chwiliad yn y blwch chwilio a phwyso’r botwm chwilio. Bydd yr ap yn chwilio drwy Y Termiadur Addysg am gofnodion sy’n cyfateb yn llawn ac yn rhannol i’ch chwiliad ac yn dangos prifeiriau’r cofnodion hynny. Pwyswch ar y prifair perthnasol i agor y cofnod hwnnw allan yn llawn.

Cynnwys geiriadur yr ap
Mae’r geiriadur a geir yn ap Y Termiadur Addysg yn cynnwys yr holl gofnodion a geir ar wefan Y Termiadur Addysg.

Gair am y dechnoleg
Lluniwyd yr ap hwn ar ffurf gwe-ap HTML 5. HTML 5 yw’r genhedlaeth nesaf o safonau ar gyfer strwythuro a chyflwyno cynnwys ar y we ac ar ddyfeisiau symudol. Drwy ganolbwyntio ar greu un ap HTML 5 sy’n gweithio yn drawsblatfform ar ddyfeisiau iOS Apple a dyfeisiau Android mae modd gwneud defnydd mwy cynnil a chyson o’n hadnoddau, sicrhau cynaladwyedd tymor hir y gwaith datblygu ar blatfformau niferus, yn ogystal â gallu dosbarthu’r cynnyrch yn uniongyrchol i’r defnyddwyr.

  • Term ar Hap

      mathemateg gymhwysol eb
      applied mathematics