Termau Sylfaenol Pynciau Blurb

Yma cewch restrau o dermau sylfaenol ar gyfer nifer o’r pynciau a geir ym myd addysg yn ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru.

Mae termau sylfaenol mathamateg a thrin gwallt ar gael ar hyn o bryd, a bydd rhagor yn cael eu hychwanegu cyn bo hir.

  • Term ar Hap

      geneteg eb
      genetics