Y Termiadur – Ap ac E-lyfrau

Neidio i E-lyfrau

Mae cynnwys Y Termiadur Addysg ar ar gael am ddim o fewn yr Ap Geiriaduron o’r App Store, Google Play a’r Amazon App Store.

Mae’r Ap Geiriaduron yn eich galluogi i chwilio am dermau addysg safonol a geirfa gyffredinol yn Saesneg ac yn Gymraeg ar eich dyfais iPhone, iPad neu Android hyd yn oed pan nad oes gennych gysylltiad i’r we.

Nodweddion:

 • Chwilio’n sydyn mewn amser real
 • Nodwedd awtogwblhau – does dim rhaid teipio termau’n llawn!
 • Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg
 • Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad a’r iPhone
 • Graffigau ar gyfer Retina Display
 • Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith
 • Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau
 • Nodwedd manylu er mwyn cael rhagor o wybodaeth am air
 • Modd chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am ‘*aith’ er mwyn dangos geiriau sy‘n gorffen gyda ‘aith’
 • Cynnwys geiriadur ‘Y Termiadur Addysg’; wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel geiriadur o dermau addysg safonol
 • Botwm i chwilio’n bellach ar-lein gyda’r Porth Termau ar termau.org
 • Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd
 • Cafodd yr ap ei greu gan Patrick Robertson, David Chan, Gruffudd Prys, Dewi Jones ac aelodau eraill o’r Uned Technolegau Iaith.

E-lyfrau

Mae e-lyfr o dermau pêl-droed ar gael erbyn hyn.

Termau Pêl-droed

Termau Pêl-droed

Cliciwch yma i’w lwytho i lawr.

Bydd rhagor o e-lyfrau yn ymddangos yn fuan ar gyfer pynciau penodol.

Defnyddio cyfrolau ar ffurf e-lyfr EPUB
Mae ffeiliau EPUB afwy hylaw na PDF ar sgrin fach, ond mae angen meddalwedd a/neu ddyfais e-ddarllen i’w hagor.

Gall y rhan fwyaf o raglenni a dyfeisiau e-ddarllen agor ffeiliau EPUB.

Ar gyfer e-ddarllenwyr cyffredinol lawrlwythwch y ffeil EPUB i’ch cyfrifiadur a’i throsglwyddo i’ch dyfais yn y
modd arferol.

Ar ffôn clyfar neu dabled, lawrlwythwch ap o’r rhestr isod yna lawrlwytho’r ffeil EPUB a’i hagor
gyda’r ap:

 • iPhone neu iPad: iBooks, Bluefire Reader*, ap Kindle, ap Kobo
 • Ffôn neu dabled Android: Bluefire Reader*, FBReader, ap Kindle, ap Kobo,Moon Reader Pro (am dâl)
 • Windows Phone: Bookviser, ap Kindle, FBReader, ap Kindle, ap Kobo
 • Nokia: (Symbian) Ionic, Bubue ac ap e-ddarllen

Ar gyfrifiadur Windows, MacOS neu Linux, lawrlwythwch feddalwedd o’r rhestr isod yna lawrlwytho’r ffeil EPUB a’i hagor gyda’r
feddalwedd:

 • Windows: ADE, FBReader, meddalwedd Kobo, Calibre
 • Mac: ADE, FBReader, meddalwedd Kobo, Calibre
 • Linux: FBReader, Calibre

* Gallu agor e-lyfrau Gwales hefyd.

 • Term ar Hap

   polyfflworocarbon eb
   polyfluorocarbon