Termau Sylfaenol Pynciau

Dyma restrau o dermau sylfaenol ar gyfer nifer o’r pynciau a geir ym myd addysg.

Termau Sylfaenol Busnes
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Mathemateg
angle, axis, cube, diameter, equation, fraction, multiply, percentage, sum, volume etc.
ongl, echelin, ciwb, diamedr, hafaliad, ffracsiwn, lluosi, canran, swm, cyfaint etc.
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Cerddoriaeth
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Sylfaenol Trin Gwallt a Harddwch
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau sylfaenol

Termau Rygbi
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

Termau Pêl-droed
Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o dermau

TERMAU CYRFF ARHOLI

Dyma restrau termau sydd wedi paratoi gan gyrff arholi yn benodol ar gyfer rhai o’u cymhwysterau hwy.
Termau Bioleg CBAC
Dyma ddogfen PDF sy’n cynnwys termau Bioleg CBAC

  • Term ar Hap

      rhyngwladol ans
      international