Yn ogystal â chwilio am dermau penodol, gallwch hefyd bori drwy gofnodion y geiriadur yn nhrefn y wyddor.

Pan ddewch chi o hyd i derm, bydd y wefan hefyd yn dangos y cofnodion cyfagos gan y gall rhai o'r rhain fod yn berthnasol.

Yma cewch restrau o dermau sylfaenol ar gyfer nifer o’r pynciau a geir ym myd addysg yn ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru.

Mae termau sylfaenol mathamateg a thrin gwallt ar gael ar hyn o bryd, a bydd rhagor yn cael eu hychwanegu cyn bo hir.

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng 'mole' cemegol a'r 'mole' sy'n tyrchu yn yr ardd?

Rhowch gynnig ar ein gemau er mwyn profi hynny!

Diffiniad DrwgMae Y Termiadur Addysg ar gyfer dyfeisiau iOS (iPhone ac iPad) ac Android o fewn yr Ap Geiriaduron. Cliciwch y teitl uchod am ragor o fanylion.

 • Croeso

  Croeso i wefan Y Termiadur Addysg.

  Hon yw’r wefan a noddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu termau safonol yn y byd addysg.

  Rhain yw’r termau i’w defnyddio mewn arholiadau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg ac mewn adnoddau o bob math ar gyfer athrawon a disgyblion

 • 60,000+ o dermau!

 • Cylchlythyr

  Cylchlythyr
  Cofrestrwch yma er mwyn derbyn diweddariadau am dermau sydd wedi’u hychwanegu neu sydd wedi newid.


  Archif Cylchlythyron
 • Term ar Hap

   osgiliadur eg osgiliaduron
   oscillator